در این مراسم که به میزبانی شرکت لیبلیوم اسپانیا در شهر زاراگزا برگزار گردید، ضمن معرفی  بسترها و توانمندی های کشور ایران در حوزه اینترنت اشیا، نقش اینترنت اشیاء در مدیریت بحران ار مهمترین بخش های سخنرانی

آقای دکتر میرجعفری به شمار میرفت.

ضمناا در این مراسم از طرح مفهومی  پلت فرم یکپارچه مدیریت هوشمند بحران با عنوان  dmiot  رو نمایی شد