راهکارها

صنایع هوشمند

ایمنی و امنیت عمومی هوشمند

کشاورزی و دامپروری هوشمند

شهر هوشمند

چرخه ارائه خدمات

خدمات

مشاوره

طراحی و ارائه راهکار و مدل کسب و کار

آموزش و فرهنگ سازی

همکاران

اخبار

دفتر مرکزی : تهران، اتوبان بابایی، اتوبان صیاد شمال، پلاک 5، واحد 9

تلفن : 02122947698 ، 02126750578

 فکس : 02122750579

ایمیل : info@asm-co.ir

     پشتیبانی فنی :

تلفن : 02122947698

ایمیل : support@asm-co.ir