مزیت دوره های آموزشی ASM

دوره های آموزشی ما تصویر کلانی از تحول دیجیتال و هوشمندسازی را ارائه می دهد که برای همه افراد سازمان سودمند است.

فاکتورهای اصلی و مورد نیاز هر سازمان را که بایستی توسط مدیران و کارشناسان آن در نظر گرفته شوند، مشخص می نماید.

مراحل اصلی و اختصاصی بار توسعه استراتژی تحول دیجیتال بر هر گروه از مشتریان ما به صورت اختصاصی آموزش داده می شود.

عنوان مرتبط

از سوی دیگر، فعال سازی تحول دیجیتال در کل سازمان شما نیازمند چیزی بیش از یک درک کلی از تحول دیجیتال است. چرا که رهبران سازمانی، رهبران فناوری اطلاعات و کارکنان، هر یک به دانش اختصاصی و متناسب با موقعیت سازمانی خود، برای توسعه مهارت های صحیح و کاربردی نیاز دارند.

سه دوره آموزشی تحول دیجیتال و هوشمندسازی در ASM

ویژه مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها

درک ملموسی از مزایای تحول دیجیتال و هوشمنسازی

تعیین سطح اولیه از آمادگی سازمان برای تحول دیجیتال

انتخاب بهترین راهکار دیجیتالی

ویژه راهبران فناوری

تفکر عمیق در فناوری هایی که محرک هوشمندسازی و نوآوری دیجیتال می باشند: اینترنت اشیا، محاسبات ابری، کلان داده ها، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، و بلاکچین

سازگاری با پلتفرم های نرم افزاری و سیاست های امنیتی: در راستای اجرای استراتژی تحول دیجیتال و هوشمندسازی

آموزش های عملی – کاربردی

وجود استراتژی و راهبرد تحول دیجیتال و هوشمندسازی امری حیاتی در سازمان هاست. اما تحول نیازمند تغییر ذهنیت در سطوح سازمانی و فردی دارد. در این راستا، آموزش­های عملی و کاربردی بسیار راهگشاست.

درخواست آموزش و توانمندسازی

تنها در چند قدم اطلاعات شرکت خود را یافته و مورد مشاوره را بیان کنید، تیم مشاوران ما در کمترین زمان به شما پاسخ می دهند.

فهرست