آزمایشگاه نوآوری و زندگی دیجیتال

آزمایشگاه زندگی(زنده) در سال ۱۹۹۵ توسط پروفسور ویلیام میچل از آزمایشگاه رسانه دانشگاهMIIT  دانشکده معماری و برنامه ریزی شهری معرفی شد که در آغاز به مشاهده الگوهای زنده از کاربران در یک موقعیت هوشمند برای برهه ای از زمان، پرداخته شده است. امروزه، به ویژه در اروپا، استفاده از آزمایشگاه زندگی به یک روند رو به رشد که سعی در سفارشی سازی در مقیاس وسیع تر به منظور افزایش نوآوری، گنجایش، سودمندی و قابلیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در جامعه دارد، تبدیل شده است.

در یک تعریف کلی آزمایشگاه نوآوری و زندگی دیجیتال، محیطی متشکل از ذی‏نفعان مختلف همچون مشتریان مپنا، کسب وکارها، ارائه دهندگان فناوری‏ و راهکار، بخش دولتی، شهروندان و … بوده که در آن مبتنی بر رویکرد مشارکتی به خلق ایده‏ها و نوآوری‏ها، و ایجاد ارزش‏های پایدار برای تمامی ذی‏نفعان بر اساس تجربیات زندگی واقعی پرداخته می‏شود.

کارکردهای یک IDLL

 • سطح مشارکت بالای کاربران/مشتریان/کارکنان در روند توسعه محصولات / خدمات جدید

 • سطح مشارکت بالای کاربران/مشتریان/کارکنان در روند توسعه محصولات / خدمات جدید

 • ارائه مدل ها و ابزارهای شناسایی و اعتبار سنجی فرصت های کسب و کار

 • سطح بالای دسترسی به دانش

   

ساختار یک IDLL صنعتی

اهداف ما

 • تسریع فرایند نوآوری از ایده تا بازار
 • تسریع فرایند نوآوری از ایده تا بازار
 • تسریع فرایند نوآوری از ایده تا بازار
 • سطح مشارکت بالای کاربران/مشتریان/کارکنان در روند توسعه محصولات / خدمات جدید

   

 • سطح مشارکت بالای کاربران/مشتریان/کارکنان در روند توسعه محصولات / خدمات جدید

   

 • سطح مشارکت بالای کاربران/مشتریان/کارکنان در روند توسعه محصولات / خدمات جدید

   

 • سطح مشارکت بالای کاربران/مشتریان/کارکنان در روند توسعه محصولات / خدمات جدید

   

 • ارائه مدل ها و ابزارهای شناسایی و اعتبار سنجی فرصت های کسب و کار

 • سطح بالای دسترسی به دانش

   

 • سطح بالای دسترسی به دانش

   

 • سطح بالای دسترسی به دانش

   

 • سطح بالای دسترسی به دانش

   

 • سطح بالای دسترسی به دانش

   

 • سطح بالای دسترسی به دانش

   

ذینفعان ؟؟

 • حکمران محلی/بهره بردار اصلی
 • دانشگاه های همکار و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مورد نظر
 • آزمایشگاه به عنوان یک واحد کسب و کار راهبردی تجاری

 

ذینفعان ؟؟

 • کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فعالیتی خاص
 • ارائه دهندگان فناوری های نوین دیجیتال بومی و بین المللی
 • توسعه دهندگان و ارائه دهندگان خدمات و محصولات نوین دیجیتال صنعتی

درخواست IDLL

تنها در چند قدم اطلاعات شرکت خود را یافته و مورد مشاوره را بیان کنید، تیم مشاوران ما در کمترین زمان به شما پاسخ می دهند.

فهرست