مشاوره و نظارت

گروه مشاوران آفرینش سامانه مهر (ASM) با تکیه بر تجربه و دانش تخصصی خود در سفر هوشمندسازی و تحول دیجیتال در کنار مشتریان خود می باشد. بسته به نیاز شناسایی شده در تعاملات میان تیم مشاوره اختصاصی در حوزه فعالیت مشتریان، فرایند ویژه ای برای هر یک از مشتریان تعریف می گردد

خدمات جامع قابل ارائه توسط گروه مشاوران ASM در حوزه مشاوره و نظارت

ارائه خدمات مشاوره ای موردی مرتبط با محدوده پروژه برای تصمیم سازی
 • تعریف مسئله
 • عارضه یابی
 • انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی
 • تهیه طرح های جامع
ارائه خدمات آموزشی در جهت ترویج و فرهنگ سازی
 • ارزیابی نیازهای آموزشی
 • آموزش های فناوری
 • برگزاری تورهای آموزشی
ارائه خدمات مشاوره ای موردی مرتبط با محدوده پروژه برای تصمیم سازی
 • تعریف مسئله
 • عارضه یابی
 • انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی
 • تهیه طرح های جامع
دیگر خدمات ASM در حوزه نظارت
 • بررسی امکان پذیری راهکار، فناوری و سامانه نرم افزاری و سخت افزاری
 • طبقه بندی کار
 • تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)
 • انتخاب پیمانکار

درخواست مشاوره و نظارت

تنها در چند قدم اطلاعات شرکت خود را یافته و مورد مشاوره را بیان کنید، تیم مشاوران ما در کمترین زمان به شما پاسخ می دهند.

فهرست