مقالات پربازید

مصاحبه روزنامه اسپانیایی Heraldo با مدیرعامل شرکت آفرینش سامانه مهر

یکی از نکات جالب توجه سمینار سالانه اینترنت اشیا که به میزبانی شرکت لیبلیوم اسپانیا در شهر زاراگزا برگزار گردید، مصاحبه روز نامه محلی این شهر با آقای دکتر میرجعفری…
بیش تر بخوانید

سخنرانی مدیر عامل شرکت مهندسی آفرینش سامانه مهر،در کنفرنس اینترنت اشیا در کشور اسپانیا، به میزبانی شرکت لیبلیوم

در این مراسم که به میزبانی شرکت لیبلیوم اسپانیا در شهر زاراگزا برگزار گردید، ضمن معرفی بسترها و توانمندی های کشور ایران در حوزه اینترنت اشیا، نقش اینترنت اشیاء در…
بیش تر بخوانید
فهرست