تجهیزات رادیویی بیسیم

سیستم های رادیویی POC

.

راهکار PTT روی شبکه های سلولی و یا همان POC ، بوده و به ارسال اطلاعات اعم از تصویر،صوت و داده روی شبکه های موبایل میپردازد. با توجه به پهنای باند بالای در دسترس ، امکان ارائه سرویس با کیفیت بالا موجود میباشد .

سیستم های رادیویی تترا

یکی دیگر از استانداردهای مطرح در ایجاد شبکه‏های رادیویی خصوصی استاندارد تترا است.

شرکت آفرینش سامانه مهر به عنوان نماینده شرکت هایترا در ایران به ارائه انواع تجهیزات رادیویی دستی، خودرویی و رپیترها تحت استاندارهای TETRA و همچنین راهکارهای ارتباطی مختلف مبتنی بر این استاندارد می‏پردازد.

سیستم های رادیویی DMR

شبکه‏ های PMR، سالهاست به عنوان شبکه‏ های ارتباطی امن مورد استفاده در کاربردهای مختلف همچون حمل و نقل، خدمات عمومی، امنیت عمومی، زیرساخت‏ها و سایر صنایع می‏باشند.

شرکت آفرینش سامانه مهر به عنوان نماینده شرکت هایترا در ایران به ارائه انواع تجهیزات رادیویی دستی، خودرویی و رپیترها تحت استاندارهای DMR و همچنین راهکارهای ارتباطی مختلف مبتنی بر این استاندارد می‏پردازد.