مزیت دوره های آموزشی ASM

  • استفاده از به روز ترین متد های آموزش
  • امکان برگزار سمینار با همکاری شرکای خارجی در داخل و خارج از کشور
  • ارتباط با به روز ترین آزمایشگاه های تکنولوژی در جهان

ارائه خدمات آموزشی در جهت ترویج و فرهنگ سازی

به طور قطع یکی از اساسی ترین مشکلات مدیریتی کشور، چگونگی جذب تکنولوژی های خریداری شده می باشد.
در قرن بیست و یکم بهره گیری و توجه به تکنولوژی های جدید، یکی از اساسی ترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد. لیکن این مهم تحقق نمی یابد، مگر آنکه تکنولوژی جدید به درستی انتخاب شود، در یک شرایط رقابتی و اقتصادی خریداری گردد، کلیه مستندات فنی دریافت شود، سپس تکنولوژی جذب شده و با بسترسازی فرهنگی مناسب، نهادینه و بومی شود و نهایتا تلاش گردد که خود سازمان با نوآوری و ایده پردازی نسبت به رشد و توسعه داخلی تکنولوژی اقدام نماید.
سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند. یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از انسان هایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه ای که انجام می دهد، احساس مالکیت خواهد کرد

نگرش جهانی به توانمندسازی و آموزش

برای تصمیم گیری های هوشمندانه، کارکنان تان را باید توانمند کنید. پیتر دراکر در این مورد با ظرافت خاصی این موضوع را بیان میکند، به اعتقاد ایشان هیچ سازمانی نمیتواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.
کارکنان کاملا توانمند تصمیمات خوبی می گیرند و مشکلات را حل می کنند.
کلید دستیابی به تصمیمات تفویض شده بهتر، توانمندسازی کارکنان از طریق توسعه قابلیت های مدیریتی آنها برای دادن اختیار یا قدرت عمل به آنهاست. به راحتی می توان به کارمندان گفت که چه تصمیمی می توانند بگیرند یا نمی توانند بگیرند، اما تحقیقات ما می گوید که این به تنهایی کافی نیست. توانمندسازی مدیران را ملزم می کند که در حین انجام این کار، هم ابزارهای مورد نیاز برای تصمیم گیری با کیفیت بالا و هم سطح صحیح راهنمایی و مشارکت را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
پنج اقدام برای سازمان‌ها ضروری است تا کارکنان خود را توانمند کنند و تصمیم‌گیری روزانه را بهبود ببخشند:
• اطمینان حاصل کنید که سازمان شما یک استراتژی کاملاً تعریف شده و کاملاً درک شده دارد. اگر هدف استراتژیک سازمان روشن باشد، توانمندسازی بسیار آسان تر است. اگر همه بدانند که سازمان در تلاش برای دستیابی به چه چیزی است، تیم ها می توانند بدون نیاز به نظارت دائمی رهبر، در همان جهت حرکت کنند. نقطه پایانی که به وضوح بیان شده و نقاط تماس در طول مسیر، نرده‌های محافظی را برای توانمندسازی فراهم می‌کنند و همه چیز را در مسیر خود نگه می‌دارند.
• نقش ها و مسئولیت ها را به وضوح تعریف کنید. اساس همه تلاش‌های توانمندسازی این است که همه بدانند دقیقاً چه کسی مسئول تصمیم‌گیری است، چه کسی مسئول تصمیم سازی است. وقتی نقش‌ها و مسئولیت‌ها مبهم هستند، تصمیم‌ها به میز مدیر ارشد بازمی‌گردند یا به تأخیر می‌افتند. به طور قابل توجهی، پس از تصمیم گیری، تیم ها باید به اصل مدیریتی “مخالف و متعهد” پایبند باشند. همه، صرف نظر از دیدگاه اولیه خود، باید از تصمیم نهایی حمایت کنند.
• از قبل در ایجاد فضای آموزش در سازکان خود سرمایه گذاری کنید. سازمان ها باید مهارت های تصمیم گیری مانند حل مشکلات، ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل ریسک را پرورش دهند. مدیران باید زمان مشخصی را صرف آموزش و ارتقای مهارت کارکنان کنند و به آنها فرصت های ارتقاء دهند.
• فرهنگ توانمندسازی را بسازید. ذهنیت توانمندسازی باید در فرهنگ سازمان القا شود. رهبران باید الگوی ذهنی و رفتاری باشند که توانمندسازی را ارتقا دهد. مدیران و کارکنان به حمایت قابل توجهی نیاز دارند تا از شکست های خود عبور کنند.
• تصمیم بگیرید که تا چه میزان و با چه شرایطی در تصمیم گیری به کارکنان تان کمک کنید. مدیران وقت ندارند تا در هر تصمیم کاری مشارکت کنند. اگر می توانند تصمیمات مهم را به یک فرد بسیار توانا محول کنند، خود باید نقش مربی را بازی کنند.
در این راستا برخی از انواع شرح خدمات قابل ارائه به شرح زیر می باشد

ارزیابی نیازهای آموزشی

در جهت همسوکردن سطح دانایی، خصوصاً دانایی کارکنان سازمان در مورد تکنولوژی های نوین، می توان بر اساس یک دستور کار مشخص، نسبت به شناسایی میزان انواع دانایی های تخصصی مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان (مانند : دانایی مدیریتی، انفورماتیکی، تجاری و …) سازمان ها اقدام نمود.
در این رابطه ضروری می باشد که این افراد بر اساس سطح مدیریت و نوع فعالیت هایی که به انجام می رسانند، در گروه های متفاوت دسته بندی شده و برای هر گروه استانداردهای آموزشی مورد نیاز تعریف گردد، تا پس از شناسایی وضعیت موجود تک تک افراد، بتوان با برگزاری دوره های آموزشی و کار عملی، و با تکیه بر ارزیابی های مستمر، کلیه افراد را به سطح دانایی مطلوب و پیش بینی شده رسانید

آموزش های مربوط به تکنولوژی های نوین

بسترسازی فرهنگی و همدل و همزبان شدن مجموعه نیروهای مدیریتی و کارشناسی سازمان ها، خصوصاً مدیران ارشد، شرط اصلی و لازم برای اجرای هرگونه پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
از این رو این شرکت آماده است تا با برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی، علاوه بر طرح مفاهیم اصلی و کلیدی تکنولوژی های کاربردی و به روز در دنیا ، با همکاری و مشارکت کارشناسان و مدیران سازمان ها، راهکارهای اساسی و کلیدی تغییر و تحول در سازمان ها را شناسایی و تدوین نماید.
در این راستا برگزاری انواع سمینارهای آموزشی که به صورت کارگاهی ارائه می شود، برای بسترسازی اولیه فرهنگ متناسب با تکنولوژی های نوین پیشنهاد می گردد. سمینارهایی از قبیل :
سمینار آشنایی با مفاهیم تکنولوژی
سمینار آشنایی با کاربردهای تکنولوژی
سمینار آشنایی با مدلهای کسب و کار تکنولوژی
سمینار آشنایی با مدلهای مشارکت و همکاری در توسعه سازمان ها به کمک تکنولوژی
سمینار آشنایی با نقش تکنولوژی در اقتصاد

برگزاری تورهای آموزشی

همواره مشاهده و بازدید عملکرد دیگر شرکت ها یا سازمان های مشابه موفق خارجی می تواند اثربخشی خوبی برای ایده پردازی و تحول سازمانی داشته باشد. به همین منظور سازمان های ایرانی، در مقاطع مختلف کارشناسان و مدیران خود را از طریق مأموریت های مختلف به خارج از کشور اعزام می نمایند. اما متأسفانه اکثر این مأموریت ها بدون برنامه و به صورت یک پاداش مدیریتی به اجرا در می آید.
شرکت آفرینش سامانه مهر، با تکیه بر مطالعات و ارتباطات برون مرزی خود ، این آمادگی را دارد که به صورت تخصصی یا عمومی کارشناسان و مدیران مرتبط شهرداری تهران را برای بازدید و گذراندن دوره های تخصصی خاص به کشورهای معتبر خارجی اعزام دارد. همانند :
• بازدید هدف دار از سمینارها تخصصی (همانند سمینارهای معتبر اینترنت اشیاء و … )
• بازدید آموزشی از شهرهای هوشمند موفق و شرکت های پیشرو در این صنایع
• شرکت در دوره های تخصصی خارج از کشور
• جذب مدرسان خارجی و برگزاری دوره های آموزش خاص توسط آنان در ایران و در محل خود سازمان

تحول دیجیتال منطبق با استراتژی و اهداف مشتریان

سه سطح آموزشی دورۀ تحول دیجیتال و هوشمندسازی با ASM

 

ویژه مدیران ارشد شرکت ها و سازمان ها

  • درک ملموسی از مزایای تحول دیجیتال و هوشمندسازی
  • تعیین سطح اولیه از آمادگی سازمان برای تحول دیجیتال
  • انتخاب بهترین راهکار دیجیتالی

ویژه راهبران فناوری

  • تفکر عمیق در فناوری هایی که محرک هوشمندسازی و نوآوری دیجیتال می باشند: اینترنت اشیا، محاسبات ابری، کلان داده ها، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، و بلاکچین
  • سازگاری با پلتفرم های نرم افزاری و سیاست های امنیتی ، در راستای اجرای استراتژی تحول دیجیتال و هوشمندسازی

آموزش های عملی – کاربردی

  • وجود استراتژی و راهبرد تحول دیجیتال و هوشمندسازی امری حیاتی در سازمان هاست. اما تحول نیازمند تغییر ذهنیت در سطوح سازمانی و فردی دارد. در این راستا، آموزش¬های عملی و کاربردی بسیار راهگشاست

ارتباط با ما

آدرس:

اتوبان صیادشیرازی شمال-بعد ازپل صدر –

نبش صیاد شیرازی – پلاک ۵- طبقه ۵- واحد ۹

شماره تماس : 

۲۲۹۴۷۶۹۸- ۰۲۱

۲۶۷۵۰۵۷۸- ۰۲۱

ایمیل: office@asm-co.ir

فکس : ۲۶۷۵۰۵۷۹

دسترسی سریع

مشاوره و نظارت
• آموزش و توانمندسازی
• ارائه راهکار
• درخواست مشاوره
درباره ما
• تماس با ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید