در حاشیه ی سمینارو  نمایشگاه تهران هوشمند پنل ها و کارگاه های آموزشی جهت معرفی هرچه بهتر اینترنت اشیا با حضور فعالان این اکوسیستم برگزار گردید.

شرکت CETC از کشور  چین (یکی از شرکای تجاری شرکت آفرینش سامانه مهر) به عنوان یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه، ضمن حضور در غرفه شرکت آفرینش سامانه مهر به برگزاری کارگاه‏ های تخصصی با موضوع راه کارهای جامع اینترنت اشیاء در مدیریت بحران شهری و شهر هوشمند و ضرورت استفاده از آن به منظور بالا بردن امنیت شهروندان در  زمان بحران پرداخت، که این کارگاه های آموزشی با استقبال بازدیدکنندگان مواجه گردید.