پروژه کشاورزی هوشمند در انگلستان

چالش :

شرکت Senseye در انگلستان با هدف افزایش محصولات زراعی کشاورزان و افزایش پایداری، اقدام به پیاده‏ سازی پروژه‏ای در این حوزه نموده است. چالشی که این شرکت در ابتدا با آن مواجه شد عدم دسترسی به اطلاعات کافی از مسائل و پارامترهای مرتبط بود که به تصمیم ‏گیری در ایجاد شبکه سنسوری به صورت گام به گام در کل کشور منجر شده است.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

راهکار :

در این پروژه به پیاده ‏سازی کشاورزی هوشمند در 9 مزرعه مختلف در انگلستان پرداخته شده و موارد زیر پیاده‏ سازی شده اند.

 • به کارگیری 5 نود Smart Agriculture pro P&S در اندازه‏ گیری پارامترهای
  • دما و رطوبت هوا
  • دما و رطوبت خاک
  • میزان تابش خورشید
 • به کارگیری 12 نود Smart Agriculture P&S در اندازه‏ گیری پارامترهای
  • دما و رطوبت هوا
  • دما و رطوبت خاک
  • پارامترهای هواشناسی
 • به کارگیری 5 نود Smart Environment P&S  در اندازه‏ گیری پارامترهای
  • NO2
  • NH3
  • CO2
  • دما و رطوبت
  • ترکیبات آلی فرار VOC
 • ارسال مستقیم اطلاعات از طریق GPRS