هوشمند سازی مزرعه زیتون در اسپانیا ، پرتقال و مراکش

چالش :

مزارع زیتون Sovena با بیش از 13000 هکتار زمین زراعی توزیع شده در 70 مزرعه در کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش، بزرگترین تولید کننده روغن زیتون در دنیا است. جلوگیری از تولید آلاینده‏ ها، ارزیابی و کاهش اثرات زیست محیطی و پیروی از سیاست‏ های تعیین شده همچون کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب و …، از عوامل حرکت به سمت هوشمند سازی این مزارع محسوب می‏گردند.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

راهکار :

موارد زیر از جمله اقدامات انجام شده در جهت هوشمند سازی مزراع بوده که منجر به مدیریت بهینه آبیاری، کاهش مصرف آب و انرژی، جلوگیری از هدررفت آب و در نتیجه کاهش هزینه ها گشته‏ اند.

  • پیاده ‏سازی برنامه آبیاری واحد و سیستم کنترل از راه دور در 70 باغ زیتون
  • به کارگیری سنسورهای تشخیص رطوبت خاک در عمق‏ های متفاوت
  • آبیاری بهینه با در نظر گرفتن شرایط محیطی همچون دما، مصرف انرژی و …
  • تعیین برنامه آبیاری بر اساس پیش‏بینی‏ های هواشناسی، رطوبت خاک و نیاز گیاه
  • علاوه بر آّبیاری، سیستم به کنترل کوددهی از طریق سیستم قطر‏‏ه‏ای و تغذیه مورد نیاز پرداخته است.
  • کوددهی و آبیاری بلادرنگ در هر باغ زیتون
  • تشخیص نشتی و مصرف بیش از اندازه آب
  • هشداردهی
  • گزارش دهی و پیش‏بینی