پنل راهکارهای اینترنت اشیا در حوزه هوشمندسازی حمل و نقل شهری در نمایشگاه تهران هوشمند، با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی آفرینش سامانه مهر، به عنوان یکی از سخنرانان این پنل برگزار گردید.

در این پنل که با حضور فعالان اکو سیستم اینترنت اشیاء از جمله مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار گردید، راه کار های  حمل و نقل شهری هوشمند و فواید ان برای شهروندان و همچنین چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.