سازمان­ های نظامی

برقراری ارتباطات رادیویی برای کاربردهای نظامی در شرایط محیطی نامناسب و تهدیدات جنگ الکترونیک نیازمند شبکه ارتباطی با قابلیت اطمینان بالا، امن و بادوام می­باشد. WRAP با ارائه ابزارهای محاسباتی و آنالیزی سیستمی کامل و مناسب در طراحی شبکه­های رادیویی و مدیریت فرکانسی برای نیروهای نظامی محسوب می­گردد.

با استفاده از این نرم­افزار پوشش­دهی راداری، پوشش­دهی دید مستقیم سیستم­های نوری و همچنین منطقه پوشش ماهواره­ای قابل محاسبه است.به علاوه اثرات مربوط به جمرها روی پوشش­های رادیویی و راداری قابل آنالیز می­باشد.

در این راستا نرم­افزار WRAP با معماری تک-کاربره و یا کلاینت-سروری قابلیت­های زیر را در اختیار قرار می­دهد:

 • Coverage
 • Interference
 • Collocation Interference
 • Radio Link Performance
 • Spectrum View
 • Frequency Assignment
 • Traffic Capacity
 • Radar Coverage
 • Earth Station Coordination
 • Satellite Network Coordination
 • Coverage Comparison
 • Broadcast
 • Radio Network Management
 • Point-to-Multipoint
 • HF Planning
 • Cost and Coverage Optimiser
 • Obstruction Manager
 • Spectrum Allocation Manager
 • Licensing and Coordination Manager
 • Map Data Manager