سازمان های عمومی

نرم­افزار Wrap متناسب با نیازهای تکنیکی و اجرایی در مدیریت طیف رادیویی طراحی گردیده است. این نرم­افزار قابل بهره­برداری در شبکه­ها و سیستم­های مختلف نظیر امنیت عمومی، شبکه­های تترا، سیستم­های کنترل ترافیک هوایی، شبکه­های رادیویی ساحلی و نظیر این­ها می­باشد. بنابراین سازما­ن­های مختلفی از قبیل سازمان رگولاتوری، اپراتورهای رادیوهای حرفه­ای نظیر DMR و تترا، سازمان­های هوایی و دریایی غیرنظامی با استفاده از این نرم­افزار قادر به مدیریت، بهینه­سازی و بهره­برداری هر چه بهتر از شبکه رادیویی خود می­باشند.

در این راستا نرم­افزار WRAP قابلیت­های زیر را با توجه به نیاز هر یک از سازمان­های فوق در اختیار قرار می­دهد:

 • Collocation Interference (nearby stations)
 • Cost and Coverage Optimiser
 • Coverage
 • Coverage Comparison
 • Frequency Assignment
 • HF Planning
 • Interference (remote stations)
 • Map Data Manager
 • Radio Link Performance
 • Spectrum Viewer
 • Traffic Capacity