تلکام

اپراتورهای شبکه­­های مخابراتی به جهت راضی نگه داشتن مشتری و از دست ندادن آن­ها، نیازمند ابزاری برای طراحی و مدیریت شبکه­ای با قابلیت­های بالا می­باشند. WRAP یک راهکار حرفه­ای در فازهای طراحی، پیاده­سازی و عملکرد تکنولوژی­های مختلف نظیر لینک­های یک به چند، WiMAX، WiFi، لینک­های مایکرویو، GSM، GSM-R و نظیر اینها می­باشد.

در این راستا نرم­افزار WRAP قابلیت­های زیر را با توجه به نیاز هر بخش در اختیار قرار می­دهد:

  • Collocation Interference (nearby stations)
  • Cost and Coverage Optimiser
  • Coverage
  • Coverage Comparison
  • Frequency Assignment
  • Interference (remote stations)
  • Map Data Manager
  • Radio Link Performance
  • Spectrum Viewer
  • Traffic Capacity