پایش دائمی و تشخیص هوشمند میزان آلاینده‏های آبی تولید شده توسط صنایع، فاضلاب‏های شهری و کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا

 • پبررسی روند تولید آلاینده‏ ها و ارائه گزارشات تحلیلی
 • امکان پیش بینی بهنگام شیوع آلودگی در منابع آب
 • ارسال خودکار هشدار به مرکز کنترل و عوامل ایجاد آلاینده‏ها در صورت تجاوز آلاینده ها از سطوح آستانه تعیین شده
 • پایش پارامترهای مؤثر بر نحوه پخش و انتقال آلاینده‏ها همچون سرعت آب
 • اندازه گیری و نمایش لحظه‏ای بیش از 20 پارامتر در تعیین کیفیت
 • پایش کامل شرایط کیفیت آب رودخانه ها، دریاها و دریاچه ها

پایش دائمی و تشخیص هوشمند میزان آلاینده‏های جوی تولید شده توسط صنایع و سیستم حمل و نقل مبتنی بر اینترنت اشیاء به منظور حفظ شاخص کیفیت هوا در محدوده مجاز

 • نمایش لحظه‏ای میزان آلاینده‏های جوی همچون CO،CO2، NO2 و سایر
 • اندازه گیری پارامتر های هواشناسی در تعیین روند افزایش یا کاهش آلاینده‏ ها
 • اندازه گیری دقیق ذرات معلق PM1, PM2/5, PM10
 • محاسبه شاخص کیفیت هوا با دقت بالای PPM 0/1
 • طبقه بندی وضعیت هوا برای گروه‏های مختلف
 • ارائه نقشه نحوه پراکندگی آلاینده‏ها
 • ارسال هشدار به مرکز کنترل و افراد جامعه در صورت تجاوز آلاینده‏ها از سطوح مجاز