مانیتورینگ شرایط محیطی زیتون ایتالیا

چالش :

آفت مگس سفید که با نام Bactrocera oleae شناخته می ‏شود، چالش جدی در مزارع زیتون به شمار آمده و باعث کاهش کمی و کیفی جدی محصولات می‏ گردد. با توجه به اینکه بیش از 1.8 میلیون کشاورز در اروپا بر روی محصول زیتون کار می‏کنند که از این بین 40% آن‏ها در اسپانیا و ایتالیا هستند، توجه زیادی به این محصول و توسعه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارات می‏ گردد.

یکی از راهکارهای قابل توجه در پیش بینی شیوع آفات به کارگیری شبکه‏ های سنسوری در پایش پارامترهای هواشناسی و دستیابی به مدل‏ های تشخیص شیوع این آفت در فازهای اولیه است.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]

راهکار :

در این پروژه با هدف جلوگیری از ایجاد و شیوع آفات به مانتیورینگ شرایط محیطی مزرعه زیتون واقع در ایتالیا پرداخته شده است. بدین منظور در نرم ‏افزار توسعه داده شده از مدل منحصر به فرد که به تشخیص شیوع آفت مخصوص زیتون می ‏پردازد، استفاده شده است.

 • پایش پارامترهای هواشناسی همچون:
 • دما
 • رطوبت
 • میزان بارش باران
 • فشار هوا
 • جهت و سرعت باد
 • رطوبت برگ
 • رطوبت خاک
 • ثبت اطلاعات مربوط به آفت مگس زیتون توسط کشاورزان
 • به کارگیری مدل انتشار آفت بر اساس پارامترهای هواشناسی ثبت شده
 • کنترل به موقع و جلوگیری از شیوع