پیل سوختی هیدروژنی

استفاده از پیل‌های سوختی هیدروژنی‌، مزایای زیادی از جمله ساکن بودن،هزینه بر نبودن سوخت، هزینه عملیاتی پایین(OPEX) این منبع انرژی و قابل اطمینان بودن آن می‌باشد. پیل‌های سوختی هیدروژنی‌ می‌تواند نیاز سیستم هیبریدی شما را برطرف کند. راندمان بالا، حداقل نشر آلاينده هاي زيست محيطي، مدولار بودن و قابليت توليد همزمان حرارت و الکتريسيته و استفاده در کاربردهاي توليد غيرمتمرکز انرژي از جمله مزاياي پيل سوختي مي باشند.

پيل هاي سوختي مي توانند با باتري هاي يون لتييوم که در سطح وسيع مورد استفاده قرار مي‌گيرند رقابت کنند.حجم توانی پیل‌های سوختی هیدروژنی‌ 2/5 یا 5کیلووات می‌باشد.

 

پیل سوختی هیدروژنی