مشاوره و خدمات

ما با  یکپارچه سازی  اطلاعات منابع انرژی تجدید پذیر، داده های لازم جهت  طراحی سیستم های انرژی و عملکرد  آنها را فراهم می سازیم . ما با توجیه منافع،  هزینه ها و اثرات سیاست های بکارگیری منابع  انرژی تجدید پذیر و تولیدات متغیر در عملکرد سیتم های قدرت برای اپراتورهای سیستم  تصمیم گیری در این زمینه را آسان می کنیم. همچنین با توجه به سرمایه های موجود و زیر ساخت ها و نیازهای سیستمی آینده (قابلیت اطمینان و عملکرد)  سیاست های انرژی را برای سیستم هر مشتری  نشان می دهیم و فرصتهای نو جهت سرمایه گذاریهای جدید  برای  تولید کنندگان برق و توسعه دهندگان سیستم ها را ارئه  می دهیم.