سیستم مدیریت انرژی از راه دور

مدیریت شبکه قدرت

´نرم افزار مدیریت از راه دور به طور مداوم نظارت، گزارش، تحلیل و بهینه سازی شبکه از سایت‌های قدرت یا مرکز، از راه دور که منجر به عملیاتی کارآمد‌تر و دقیق‌تر شبکه‌های برق است را پشتیبانی می‌کند.

مدیریت شبکه قدرت

´این نرم افزار در مراکزی که نیاز به مدیریت سیستم شبکه از راه دور را دارند کاربرد داشته و RMS2.0 (Remote management system ) یک نرم افزار یکپارچه جهت این مدل از مدیریت انرژی را ارائه می‌دهد.

´از مزایای این نرم افزار می توان به امنیت داده‌ها و کیفیت ارائه، ارتباطات قابل اعتماد، شفافیت و کامل بودن شبکه، عمکرد آسان آن اشاره کرد.

ارائه راه‌کارهای مدیریت انرژی

´شرکت در ارائه مدیریت انرژی و نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ از راه دور و دیگر خدمات مشاوره‌ای در پیاده‌سازی مدل پیشنهادی توسط منابع انرژی تجدیدپذیر مختلف که شامل پیل های سوختی و باتری خانه‌ها و دیگر منبع، ایفای نقش می‌کند.

´مدیریت انرژی، توسط مدل پیشنهادی به کاهش تولید〖CO〗_2   کمک کرده و می تواند از انتشار آن جلوگیری نماید.

ساختار اين استاندارد به شرح زير و بر مبناي چرخه PDCA است:

طرح ريزي :
اين مرحله شامل فعاليت هاي بازنگري انرژي و استقرار خطوط مبناي انرژي، شاخص هاي عملكرد انرژي
سازمان، تعريف خط مشي اهداف كلان و خرد برنامه هاي انرژي است.
اجرا:
پياده سازي برنامه هاي مديريت انرژي و ساير مستندات تدوين شده
بررسي :
انجام پايش و اندازه گيري فرآيندها و مشخصه هاي اصلي عمليات تأثير گذار بر مصرف و عملكرد انرژي و
مقايسه آن با مقادير تعيين شده در خط مشي و اهداف
اقدام :
انجام اقداماتي براي بهبود عملكرد انرژي را شامل مي گردد.

سیستم هیبریدی

شماتیک تامین برق دکل‌های مخابراتی

تامین برق