شبکه‏ های هوشمند آب

 • بهره­گیری هوشمندانه از اطلاعات و دستیابی به تحلیل­های مناسب، اثر قابل توجهی در مدیریت هر چه بهتر شبکه­های آبی خواهد داشت. با توجه به محدودیت ذاتی منابع آبی در کشور و لزوم مدیریت بهینه در این حوزه استفاده از اینترنت اشیاء در جهت دیجیتالی شدن شبکه­های آبی مورد توجه خاص قرار گرفته است.کاربردها :
  • پایش میزان آلاینده‏های آبی تولید شده توسط صنایع مختلف
  • مدیریت هوشمند توزیع آب
  • مدیریت اتلاف منابع آبی
  • تصفیه هوشمند آب
  • تشخیص نشتی آب در شبکه­های انتقال و توزیع
  • مانیتورینگ کیفیت آب آشامیدنی
  • مدیریت سطح آب رودخانه­ها و سدها