شبکه خصوصی مبتنی بر LTE

توصیف

با توجه به اهمیت ارتباطات بحرانی و پیشرفت تکنولوژی در این حیطه، شرکت آفرینش سامانه مهر به ارائه محصولی در جهت ایجاد شبکه­های خصوصی مبتنی بر LTE در راستای ارائه سرویس­های پهن­باند می­پردازد. راهکار ارائه شده توسط این شرکت ترکیبی از سخت­افزاری مستحکم و نرم­افزاری با قابلیت­های بالا در یک پلتفرم واحد است.

سرویس قابل ارائه

معماری شبکه

سخت افزار

نرم ­افزار