نظارت و پایش وضعیت سلامت افراد از راه دور توسط متخصصین و مبتنی بر اینترنت اشیاء در جهت بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی

  • پایش دائمی سلامت با اندازه گیری 20 پارامتر اساسی بیومتریک
  • استفاده از سنسورهای با سیم و بی سیم
  • قابل استفاده سریع و آسان برای تمام افراد
  • هشدار دهی سریع و بلادرنگ به مراکز و افراد مرتبط
  • تحلیل روند سلامت و تجویز درست پزشکی
  • ایجاد پرونده پزشکی برای هر فرد
  • قابل استفاده در حوزه‏های تحقیقاتی سلامت و پزشکی
  • توسعه پذیری سخت‏افزاری و نرم‏ افزاری