.

دومین همایش سالانه اینترنت اشیا در دانشگاه امیرکبیر در دی ماه سال 1395 با حضور شرکت های فعال در حوزه اینترنت اشیا

برگزار گردید

این نمایشگاه که به میزبانی مجموعه فروم اینرنت اشیا  در جریان بود، زمینه مناسبی برای آشنایی دانشجویان و جامعه علمی کشور با فضای واقعی کسب وکار فراهم آورد.

حضور نماینده شرکت لیبلیوم اسپانیا(شریک تجاری شرکت افرینش سامانه مهر) به عنوان یکی از سخنرانان همایش و برگزاری کارگاه های آموزشی از مهم ترین اتفاقاتاین نمایشگاه به شمار می رفت.