تعریف فضای پارک در نرم افزار در راستای افزایش بهره وری بکارگیری سنسورها و پروتکل های ارتباطی بیسیم بهبود خدمات ارائه شده با دسترسی و هدایت آسان تر به فضای پارک

مدیریت هوشمند پارکینگ، استفاده بهینه از فضای پارک و دسترسی، پرداخت و مسیر یابی آسان در جهت افزایش درآمد و بهره وری سیستم موجود پوشش انواع پارکینگ های حاشیه ای، غیرحاشیه ای، روباز و مسقف

 • یافتن فضای پارک در دسترس و هدایت به سمت آن
 • تعریف محدوده پارک به صورت مجازی داخل نرم افزار
 • مسیر یابی هوشمند
 • تعرفه های چند گانه
 • ارائه گزارش های تحلیلی فضای پارک، میزان تردد، ایام پر ازدحام و …
 • سیستم رزرواسیون هوشمند
 • ایجاد کارت های اعتباری
 • یکپارچگی میان تمامی امکانات و خدمات پارکینگ
 • سفارشی سازی خودرو جهت تردد در پارکینگ

شناسایی و ثبت دقیق و بلادرنگ تخلفات مدیریت بهینه ترافیک با یکپارچه سازی کلیه سیستم های ترافیکی

مدیریت هوشمند و یکپارچه کلیه سیستم های ترافیکی در جهت بهبود شرایط زندگی، مدیریت بهینه و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا

 • محاسبه سرعت لحظه ای و متوسط وسایل نقلیه
 • محاسبه حجم و کنترل ترافیک
 • اطلاع رسانی آنلاین از وضعیت حجم ترافیک بر روی نقشه
 • احراز هویت وسایل نقلیه
 • یکپارچه سازی با سیستم های مختلف ترافیکی
 • مدیریت بهینه موارد اضطراری

مکان یابی و محاسبه سرعت دقیق و بلادرنگ متحرک نظارت بر تردد در محدوده مجاز و توقفات پیش بینی نشده

این سیستم به مکان یابی دقیق و بهنگام متحرک ها(افراد، وسایل نقلیه ، محموله و کالا)، در هر زمان و هر مکان و در جهت نظارت بر عملکرد و افزایش بهره وری و نرخ سودهی، کاهش هزینه ها وخطاها می پردازد.

 • نظارت بلادرنگ مکان متحرک بر روی نقشه
 • محاسبه سرعت بلادرنگ متحرک
 • برنامه ریزی مسیر و جهت یابی
 • در نظر گرفتن محدوده مجاز تردد
 • شناسایی توقف برنامه ریزی نشده
 • بکارگیری تکنولوژی های مختلف
 • استفاده از سیستم مکان یابی جهانی GPS

پیش بینی شرایط جوی و یخبندان و کاهش حوادث جاده ای نظارت و کنترل یکپارچه بر کلیه پارامتر های تاثیر گذاز بر زیر ساخت حمل و نقل شبکه سنسوری و پروتکل های ارتباطی بی سیم

راهکار جامعی در راستای افزایش هر چه بیشتر بهره وری، ایمنی، رضایت مندی کاربران و اخذ تصمیات بهینه با در نظر گرفتن کلیه پارامتر های مرتبط می باشد.

 • نظارت بر وضعیت زیر ساخت ها(اعم از تونل ها، پل ها، معابر و خیابان ها و تمامی فاکتور های مرتبط با آن)
 • نظارت بر وضعیت آلودگی هوا در نقاط متفاوت
 • نظارت و پیش بینی شرایط آب و هوایی و یخبندان
 • پیش بینی وقوع آب گرفتگی معابر و سیل
 • نظارت بر فرسودگی بناها( پل ها، تونل ها، ساختمان های مجاور معابر)
 • نقشه نویز شهری
 • مدیریت فضای پارک
 • تشخیص وضعیت ازدحام ترافیک افراد در عابر پیاده و وسایل نقلیه در جاده ها
 • ردیابی هوشمند وسایل نقلیه و افراد
 • روشنایی هوشمند
 • بکار گیری انرژی تجدید پذیر
 • سیستم پرداخت عوارض هوشمند

افزایش امنیت و ایمنی افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات مرتبط تعریف سطوح و پنل های دسترسی مختلف کاهش هزینه های عملیاتی گزارشات تحلیلی براساس اطلاعات و سوابق ثبت شده مدیریت مصرف سوخت مکان یابی دقیق و بلادرنگ سازگاری با پروتکل های ارتباطی مختلف بی سیم نظارت بلادرنگ و سیستم هشدار دهی هوشمند هوشمندسازی پرداخت ها