تشخیص آتش سوزی جنگل‏ها در فازهای اولیه با استفاده از راهکار ترکیبی سیستم طیف سنج نوری و شبکه سنسوری در جهت مدیریت بهینه و یکپارچه بحران در تمامی فازهای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی

 • پهنه بندی خطر آتش سوزی در احتمال وقوع آتش
 • استفاده ازسیستم طیف سنج نوری در تشخیص آتش
 • تشخیص گازهای مختلف با استفاده از اسپکتروم آن‏ها
 • استفاده از شبکه سنسوری در مناطق حساس و دارای اهمیت
 • پایش شرایط آب وهوایی در تشخیص گسترش آتش
 • مدیریت از راه دور سایت‏ها
 • یکپارچه سازی با سایر سامانه‏های مرتبط

تشخیص آتش سوزی مناطق شهری و یکپارچه سازی مدیریت بحران با استفاده از شبکه سنسوری مبتنی بر اینترنت اشیاء و ارتباطات بی سیم

 • تشخیص خودکار و به هنگام آتش‏سوزی بر اساس تشخیص دود و اندازه‏گیری دما
 • بررسی وضعیت عملکردی و سلامت هر سنسور
 • پایش وضعیت باتری هر سنسور
 • یکپارچه‏سازی سیستم هشداردهی ارکان مرتبط
 • مسیریابی و ردیابی نیروهای عملیاتی و امدادی

پیش بینی و تشخیص به هنگام سیل مبتنی بر اینترنت اشیاء در جهت کاهش خسارات و هماهنگی کلیه ارکان مرتبط در چرخه مدیریت بحران در جهت اقدامات هوشمندانه، سریع

 • به کارگیری سنسور التراسونیک در تشخیص سطح آب
 • نظارت بلادرنگ و اطلاع از وضعیت موجود به صورت 24/7
 • استفاده از ایستگاه‏های هواشناسی
 • بررسی اطلاعات لحظه‏ای و تاریخچه‏ای در تحلیل‏های Big Data
 • نظارت و مدیریت بهینه بر عملکرد نیروهای عملیاتی و امدادی
 • ارسال خودکار هشدارهای متنی و صوتی به کلیه ارکان مرتبط و مردم محلی
 • استفاده از پنل‏های خورشیدی در تامین توان