جنگلداری هوشمند

چالشهای موجود

آتش سوزی جنگل با منشأ طبیعی و یا انسانی آثار زیان بار و ویرانگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جوامع انسانی دارد که در صورت وقوع، تأثیر عظیمی بر محیط زیست جنگل ها، روستاها و ساکنان آنها به دلیل تمرکز جمعیت می گذارد. کشور ایران ازجمله کشورهای حادثه خیز دنیا است که پدیده آتش سوزی جنگل، یکی از مهمترین بحرانهای آن محسوب می­شود. به طوری‌که تنها در سال 1389، 218 فقره آتش سوزی در حوضه اداره کل منابع طبیعی مازندران اتفاق افتاده و تنها در همین سال حدود 494.58 هکتار از جنگل ها و مراتع شمال ایران بر اثر آتش سوزی از بین رفته است. محدود بودن سطح این جنگل‌های ارزشمند از یک طرف و نابودی هر ساله این سطح محدود توسط آتش سوزی های مکرر از طرف دیگر، نشان از اهمیت ارائه راهکاری برای مدیریت، نظارت و در نتیجه کاهش خسارت آتش‌سوزی جنگل دارد.

راهکار پیشنهادی

راهکار پیشنهادی آفرینش سامانه مهر بر نظارت مستمر، دقیق، و بدون انقطاع بر پارامتر های متعدد محیطی بنیان نهاده شده است تا بدینوسیله بتواند به واسطه ی سنسورهای واقع بر روی درختان و اندازه گیری های پارامترهای محیطی، پیش بینی آتش سوزی را محقق ساخته و بوسیله ی اطلاع رسانی آنی و بی وقفه به محیط بانان و جنگل بانان از وقوع آتش سوزی های گسترده ی جنگل جلوگیری کند.

 

مزیت راهکار آفرینش

 • دستگاه کشف و مخابره ی پارامترهای محیطی قابلیت نصب روی درختان را در کمتر از چند دقیقه دارا است.
 • قابلیت نصب آسان پنل خورشیدی جهت شارژ باتری در طول روز
 • بروزرسانی/تنظیمات سنسورها از راه دور
 • بستر ارتباطی دستگاه سنسور با گیرنده ی محلی، یکی از بروزترین پروتکلهای ارتباط بیسیم نظیر موارد زیر است:
  • LoraWan
  • Wifi
  • Zigbee
 • وقفه ای در انتقال اطلاعات محیطی به مرکز وجود ندارد
 • معماری لایه ای این راهکار، جهت استفاده در ابعاد وسیع و مخصوص جنگلهای بزرگ طراحی شده است.
 • نمایش موقعیت آتش سوزی روی نقشه ی آفلاین(لینک به صفحه ی راهکار در سایت)
 • امکان دیسپچ نیروها به محل و مدیریت گروه های مقابله با آتش توسط دیسپاچر بومی آفرینش (لینک به صفحه ی سدرا)
 • اطلاع از وسعت و مسیر آتش جهت ارسال به موقع و دقیق نیروهای لجستیکی

jangaldari hoshmand - 2