کشاورزی و دامپزشکی هوشمند

 • کشاورزی هوشمند به ارائه راهکارهایی در زمینه مکانیزه نمودن و هوشمندسازی در زمینه­های کشاورزی و دامپروری می­پردازد. این رویکرد با استفاده بهینه از منابع آبی در چرخه کشاورزی و کاهش تلفات سبب حداکثر صرفه­جویی در انرژی و هزینه­ها گشته و در عین حال حداکثر کیفیت محصول تولیدی را نیز به همراه دارد.کاربرد:
  • آبیاری هوشمند
  • مزارع هوشمند پرورش دام و طیور و آبزیان
  • باغبانی هوشمند
  • گلخانه هوشمند
  • نظارت بر تنوع زیستی و تهدیدات آن