شهر ایمن هوشمند

 • از جمله استراتژی­ها و راهکارهای لازم برای توسعه اقتصادی در هر کشور، توسعه اقتصاد پایدار بر مبنای هوشمندسازی شهرهاست. مفهوم شهر هوشمند، گسترده و دارای مرزهای نامحدود بوده که بسیاری از فناوری‌ها و راهکارها را در خود جای داده و طیف گسترده‌ای از خدمات را در یک شهر شامل می‌شود ولی در کنار هوشمندسازی رعایت اصول ایمنی و امنیت برای آسایش و رفاه شهروندان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 • کاربردها :
  • پارکینگ هوشمند
  • روشنایی هوشمند
  • مدیریت هوشمند سیستم­های گرمایشی و سرمایشی
  • جاده­ها و خیابان­های هوشمند
  • حمل و نقل عمومی هوشمند
  • مدیریت و کنترل وسائل نقلیه امدادی
  • حمل و نقل و توزیع هوشمند کالا
  • مدیریت ترافیک شهری
  • مدیریت ضایعات و پسماند