کنتورهای هوشمند یکی از کاربرد‌های اینترنت اشیاست که وظیفه بهینه سازی و مدیریت مصرف منابع انرژی(آب ، برق و گاز) را با استفاده از ثبت بلادرنگ اطلاعات مصرفی و ارسال آن به مرجع زیر ربط نظارتی جهت پایش و صدور قبض مصرفی را برعهده دارد.

کنتورهای هوشمند یکی از کاربرد‌های اینترنت اشیاست که وظیفه بهینه سازی و مدیریت مصرف منابع انرژی(آب ، برق و گاز) را با استفاده از ثبت بلادرنگ اطلاعات مصرفی و ارسال آن به مرجع زیر ربط نظارتی جهت پایش و صدور قبض مصرفی را برعهده دارد.

از مهم‌ترین شاخص‌های کنتورهای هوشمند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– قرائت از راه دور کنتور
– پورتال خدمات مشتریان
– امکان تعرفه های چند گانه
– قبوض الکترونیکی دقیق[/fusion_tab]

راهکار مدیریت از راه دور به نظارت، تحلیل، گزارش دهی مستمر وضعیت سایت و کنترل و انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت و بهینه سازی منابع مختلف انرژی، افزایش عملکرد و کارآمدی می پردازد. در این راستا از تحلیل کلیه پارامترهای مربوطه از قبیل فاکتور های محیطی، زمان‌ کارکرد و میزان تولید و مصرف انرژی سایت، میزان سوخت مصرفی و غیره و منحنی ها و نمودارهای ثبت شده استفاده می گردد.

• مدیریت یکپارچه کلیه عوامل محیطی، انرژی، ایمنی و امنیت سایت
• اولویت بندی استفاده از منابع تامین انرژی
• مدیریت عملکرد ژنراتور و کاهش مصرف سوخت
• بهینه سازی طول عمر باتری ها
• استفاده از دستگاه کنترلی RTU قابل برنامه ریزی
• افزایش قابلیت اطمینان سیستم هنگام نوسانات و قطعی برق
• مدیریت یکپارچه کلیه عوامل محیطی، ایمنی و امنیتی
• مدیریت یکپارچه تیم های عملیاتی و تعمیراتی

روشنایی معابر به خصوص معابرعمومی یکی از پرمصرف‌ترین حوزه‌ها در مدیریت برق مصرفی شهر‌ها بوده و همچنین بعنوان یکی از ضروری‌ترین سیستم‌های امنیت اجتماعی و فردی به حساب میاید. بکارگیری راه کار مبتنی بر اینترنت اشیاء می تواند هم نوایی قابل توجهی را میان مدیریت و مصرف بهینه انرژی و میزان نور متناسب با شرایط محیطی متخلف ایجاد نماید.

[/fusion_tabs]
مدیریت امنیت داده

مدیریت امنیت  داده

گزارشات تحلیلی مختلف بصورت نموداری و جدولی

گزارشات تحلیلی مختلف بصورت نموداری و جدولی

مدیریت منابع انرژی

مدیریت منابع انرژی

قابلیت تطبیق با پروتکل های متفاوت

قابلیت تطبیق با پروتکل های متفاوت

افزایش کیفیت توان

افزایش کیفیت توان

قطع و وصل از راه دور

قطع و وصل از راه دور

کاهش هزینه های عملیاتی

کاهش هزینه های عملیاتی

هشدار دهی هوشمند

هشدار دهی هوشمند