مصاحبه روزنامه اسپانیایی Heraldo با مدیرعامل شرکت آفرینش سامانه مهر

یکی از نکات جالب توجه سمینار سالانه اینترنت اشیا [...]

دومین همایش سالانه اینترنت اشیاء دی ماه سال 1395

دومین همایش سالانه اینترنت اشیا در دانشگاه امیرکبیر در [...]

برگشت به بالا